Nowe zmiany w split payment oraz zasadach blokady rachunku

Nowe zmiany w split payment oraz zasadach blokady rachunku

25 lipca Prezydent podpisał ustawę dotyczącą zmiany w split payment oraz zasad blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego. Czytaj dalej.

Dotychczasowe przepisy nie określały w jasny sposób zasad podzielonej płatności w stosunku do firm zagranicznych. Wprowadzone zmiany w split payment wyłączają obciążenie rachunku VAT konta zagranicznego w sytuacji, kiedy dana firma nie posiada swego oddziału zarejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej, czyli tym samym nie może podlegać Prawu bankowemu. Dodatkowo w celu przesyłania przez naczelnika urzędu skarbowego informacji dotyczących zarządzania środkami z konta VAT ma zostać udostępniony kanał STIR, system teleinformatyczny izby rozliczeniowej – stworzony w celu przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego

Z dniem 1 lipca 2018 weszła w życie ustawa zaliczająca rachunek VAT jako rachunek podmiotu kwalifikowanego. Dzięki czemu zmieniają się zasady dotyczące blokady rachunku na okres 72 godz, przepisy dotyczące przedłużenia blokady rachunku, jak również mają zostać określone jednoznaczne oraz szczegółowe przepisy dotyczące informowania podmiotu kwalifikowanego o blokadzie w trybie wnioskowym. Dodatkowo nie będzie możliwości zaskarżenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres 72 godzin.

 

Zmiany w split payement – ciekawostka

Nowa ustawa przewiduje rozszerzenie możliwości w dysponowaniu środkami z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego na między innymi zaległe wynagrodzenia oraz alimenty.