Zmiana przepisów dotyczących przedawnienia

Zmiana przepisów dotyczących przedawnienia

9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw zmieniająca zasady przedawnienia roszczeń.

 

Nowe przepisy skracają okres przedawnień cywilnych z 10 lat jak było poprzednio do 6 lat po zmianie. Roszczenia, które są zasądzone prawomocnym wyrokiem również ulegną przedawnieniu po 6 latach. Natomiast niezmienny pozostaje okres przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nadal będzie wynosił 3 lata.

Zmienia się również sposób obliczania terminów przedawnienia. Koniec terminu przedawnienia będzie miał miejsce na koniec roku kalendarzowego. Dzięki temu w sytuacji kiedy zapadalność przedawnia przypadnie w pierwszych miesiącach nowego roku termin ten wydłuży się niemal o rok.