Stopa bezrobocia w lipcu 2018 wyniosła 5,9 proc

Stopa bezrobocia w lipcu 2018 wyniosła 5,9 proc

Stopa bezrobocia w lipcu 2018 wyniosła 5,9 proc poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kolejny miesiąc z bezrobociem poniżej 6%

 

Taki wynik z pewnością daje powody do zadowolenia przedstawicielom rządu oraz pracownikom. W przypadku pracowników czas na zmianę pracy dawno nie był tak dobry. Malejące bezrobocie wzmacnia presję płacową i daje możliwość szybszej zmiany pracy.

Z drugiej strony tak niskie bezrobocie to duży problem dla gospodarki. Coraz więcej firm zgłasza pilne potrzeby w zakresie zasobów ludzkich jednak brak rąk do pracy jest coraz bardziej odczuwalny.

 

Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy rozgrzany jest do czerwoności. Firmy, które mają kłopot z rekrutacją nowych pracowników są zmuszone wstrzymywać lub wręcz odrzucać realizację nowych zamówień.

„Kolejny miesiąc z bezrobociem poniżej granicy 6 proc. to powód do ogromnej radości, ale też zmiany myślenia o rynku pracy i jego problemach” stwierdziła minister Rafalska. „Musimy skupić się teraz na zapewnieniu pracowników w branżach, w których są znaczące deficyty oraz na zachęcaniu Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicę, aby wrócili do Polski.” podkreśliła szefowa MRPiPS

Liczbę wolnych wakatów szacuje się na 130 tyś. Rok do roku ubyło ponad 170 tyś bezrobotnych, a spadek bezrobocia odnotowano w 12 województwach.