Skarbówka przeprowadzi kontrole u każdego

Skarbówka przeprowadzi kontrole u każdego

Skarbówka zyskała nowe możliwości. Może przeprowadzić kontrolę u każdego, takie uprawnienia daje projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawdź dalej

 

Opublikowany projekt nowelizacji wprowadza zmiany, które w znaczący sposób wpływają na przeprowadzanie postępowań. Przede wszystkim projekt zakłada, że fiskus dokumentów i wyjaśnień będzie mógł żądać praktycznie od wszystkich podmiotów, które miały kontakt z podatnikiem.

Drugą bardzo dużą zmiana jest to, że według nowego projektu pracownicy KAS będą mogli przekazać upoważnienie do kontroli osobom, które reprezentują lub nadzorują kontrolowanego, a w skrajnej sytuacji taką osobą może być również sekretarka. Umożliwi to przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej nawet w sytuacji gdy podatnika nie będzie w danym momencie w firmie.

Kontrole krzyżowe

Pojęcie kontrahenta kontrolowanego w zamyśle ma zostać zmienione i poza podmiotami, które biorą udział w dostawie tego samego towaru lub tej samej usług, ma również obejmować firmy transportowe przewożące produkty dla kontrolowanego. Również firmy magazynujące i konfekcjonujące produkty mogą podlegać kontroli krzyżowej.

 

Kontrola podejrzanych rachunków bankowych

Projekt nowelizacji zakłada również zwiększenie kontroli nad rachunkami bankowymi. KAS będzie mogła sprawdzać rachunki, co do których zachodzi podejrzenie, że ich właściciel prowadzi działalność nie zgłoszoną do opodatkowania lub pozyskuje pieniądze z nieujawnionych źródeł. W takiej sytuacji instytucja finansowa będzie musiała udostępnić imię, nazwisko, mail i numer telefonu posiadacza rachunku.

 

Większe możliwości KAS

Po wprowadzeniu wszystkich planowanych zmian pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej będą mogli:

  • prowadzić kontrolę celno-skarbową na drogach,
  • sprawdzać paliwo pochodzące z nieujawnionych źródeł, które nie spełnia norm jakościowych,
  • ścigać osoby, które bezpodstawnie powołują się na wpływy w organach skarbowych.