Rozliczanie wierzytelności na korzystniejszych zasadach

Rozliczanie wierzytelności na korzystniejszych zasadach

Rozliczanie wierzytelności będzie łatwiejsze dla firm windykacyjnych – nowa propozycja Ministerstwa Finansów. Czytaj dalej.

Według proponowanych zmian firmy windykacyjne będą mogły odliczyć pełne koszty nabycia wierzytelności w momencie częściowej spłaty przez dłużnika. Obecnie można to zrobić dopiero po odzyskaniu całej należności. Korzystniej też będzie w przypadku rozliczania pakietów na co najmniej 100 wierzytelności.

 

Rozliczanie wierzytelności na pojedyncze zobowiązania

Szykują się duże zmiany w projekcie nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ordynacji podatkowej. Projekt zakłada, że koszty poniesione na nabycie długu będzie można w całości rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu już w momencie spłaty przez dłużnika choćby części wierzytelności. Obecnie zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych wydatki na nabycie długu można rozliczać proporcjonalnie do uzyskanego przychodu. Po wejściu w życie zmian dochód i podatek do zapłaty pojawią się dopiero kiedy windykator zacznie faktycznie zarabiać na danej wierzytelności. Korzystniej też będzie dla przedsiębiorcy, który nie odzyska w pełni swoich należności. Obecnie sytuacja wygląda tak, że podatnik, który odzyskał połowę wierzytelności może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tylko połowę kwoty jaką wydał na jej nabycie. Jeżeli przedsiębiorcy nie uda się odzyskać nawet części swojego długu to nie może odliczyć żadnych kosztów. 

 

Pakiety wierzytelności

Korzystniej też będzie w przypadku rozliczania pakietów wierzytelności (ponad 100 sztuk). Obecnie sytuacja wygląda tak, że przedsiębiorcy muszą ustalać uśredniony koszt nabycia każdej wierzytelności, która wchodzi w skład pakietu. W związku z tym często zmuszeni są do opłacenia podatku o wiele za szybko. Po wprowadzeniu zmian pierwsza spłata choćby jednej wierzytelności nabytej w ramach pakietu będzie zaliczana na spłatę nabycia całości. Dzięki temu dochód pojawi się dopiero w momencie kiedy wartości spłaty przekroczą cenę nabycia całego pakietu.