Jakie ulgi na ZUS dla przedsiębiorców

Jakie ulgi na ZUS dla przedsiębiorców

Sprawdź z jakiej ulgi na ZUS możesz skorzystać już dziś a co nowego pojawi się w 2019 roku. Istnieje kilka możliwości do wyboru. Czytaj dalej.

Obecnie przedsiębiorcy maja kilka możliwości rozliczania się z ZUS-em. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się korzystne zniżki dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność. Jedną z nich jest ulga na start, później mały ZUS, ZUS od przychodu, i dopiero po jakimś czasie wchodzimy na  duży ZUS.

 

Ulga na start

Z tego rodzaju ulgi na ZUS może skorzystać przedsiębiorca przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia nowej działalności. Jest to ulga skierowana również do osób, które wznawiają prowadzenie działalności po minimum 60 miesiącach od jej zawieszenia. W czasie trwania ulgi na start jesteśmy zwolnieni z płacenia składki społecznej. Należy jednak pamiętać, że jeśli korzystamy z ulgi na start, nie przysługuje nam prawo do zasiłku chorobowego. To samo dotyczy zasiłku macierzyńskiego oraz odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego.

 

Mały ZUS

Możemy skorzystać z opłacania małego ZUS-u po zakończeniu obowiązywania okresu ulgi na start. Należy zwrócić również uwagę, że możemy od razu przejść na mały ZUS bez korzystania z ulgi na start. Jeśli na przykład zależy nam na utrzymaniu prawa do zasiłku chorobowego. W czasie trwania małego ZUS-u płacimy składkę zdrowotną, a składki społeczne wyliczane są od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opłacanie małego ZUS-u możemy kontynuować przez okres 24 miesięcy.

 

ZUS od przychodu

Z tego rodzaju ulgi na ZUS będziemy mogli skorzystać dopiero z początkiem 2019 roku. Dotyczy ona tych przedsiębiorców, którzy powinni opłacać duży ZUS, ale osiągają stosunkowo małe przychody. A dokładnie będą mogli z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychód mniejszy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia. Podstawą do obliczenia ulgi na ZUS za 2019 rok będzie wysokość przychodu za rok 2018. Korzystając z ulgi ZUS od przychodu będziemy opłacać zarówno składki społeczne jak i składkę zdrowotną.

 

Bez ulgi na ZUS, czyli duży ZUS

Jeżeli przedsiębiorca nie może skorzystać z żadnej z wyżej wymienionych ulg, jest zmuszony do płacenia dużego ZUS-u. W tym przypadku wysokość składki jest wyliczana na zasadach ogólnych. Wynosi 60% podstawy prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku opłacania dużego ZUS-u opłacamy składkę na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy.